Zarząd Osiedla Falkowa zaprasza dzieci do uczestnictwa w” Bezpiecznych Feriach 2017″

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ

OSIEDLE FALKOWA

L.p. Data Rodzaj zajęć Godz. zbiórki Planowany powrót Uwagi
1. 30 styczeń Spektakl-MOK- Szopka dziecięca 10:50 skansen 13:30 Zakaz jedzenia i picia
2. 31 styczeń Bajkoland 09:00 skansen 11:30 Dzieci do 10 lat
3. 1 luty Kino HELIOS ? Za niebieskimi drzwiami 09:00 skansen 12:00 Dzieci od 12 lat
4. 2 luty Ścianka wspinaczkowa 08:20 skansen 10:20 Obuwie na zmianę, sportowe
5. 3 luty Lodowisko 10:55 skansen 12:50 Czapka, rękawiczki, szalik
6. 6 luty Turniej Tenisa Stołowego 09:00 skansen 14:00 Odbiór dzieci z Hali MOSiR

ul. Nadbrzeżna

7. 6 luty Lodowisko 12:30

Lodowisko

14:30 Czapki, rękawiczki, szaliki
8. 7 luty Kino HELIOS-Sing 09:00 skansen 13:00
9. 8 luty Narty 08:40 skansen 14:30 Odpowiedni ubiór, czapka, rękawiczki, PRZEWIDZIANY POSIŁEK
10. 9 luty Basen 09:00 skansen 11:30 Czapki, szaliki
11. 10 luty Spektakl-MOK-

Jaś i Małgosia

09:00 skansen 11:30 Zakaz jedzenia i picia

Udział w zajęciach uzależniony jest od zachowania dziecka oraz ubioru dostosowanego do warunków pogodowych. Dzieci, które nie będą sie stosować do poleceń wychowawcy oraz nieodpowiednio ubrane będą odsyłane do domu.

W razie samodzielnego powrotu dziecka do domu z zajęć proszę dołączyć oświadczenie.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać u wychowawcy świetlicy środowiskowej

  1. Wiola Chapko-Mięczakowska tel. 536 955 339
  2.  Artur Czernecki Przewodniczący ZO Falkowa

 

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam?zgodę?na?samodzielny?powrót?do?dom?mojej?córki/mojego?syna …………………………………. ………………………………………..(imię i nazwisko dziecka). Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka po zakończonych zajęciach w ramach „Bezpiecznych Ferii”.

 

Data…………………….. ………………………………………………………………..

czytelny podpis rodzica lub opiekuna