Szanowni Państwo!

Złożona przeze mnie propozycja do Budżetu Ogólnomiejskiego Nowy Sącz 2024 przeszła pozytywną weryfikacje.

Proszę, aby wszyscy mieszkańcy się wykazali popierając naszą inwestycje na osiedlu Falkowa, jaką jest budowa chodnika ul. Falkowskiej
Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu Osiedle Falkowa
Artur Czernecki