Inni mówią, My działamy!

Spełniło sie marzenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 na Osiedlu Falkowa !!!

Tak jak obiecaliśmy, Szkoła Podstawowa nr 11 zyskała nowoczesne, duże i wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkową.
Zarząd Osiedle Falkowa, któremu mam zaszczyt przewodniczyć wraz z mieszkańcami osiedla, oraz całą Społecznością Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu na czele z Panią dyrektor Martą Platą, dziękuję Panu Prezydentowi  Ludomirowi  Handzlowi za wykonanie dziesiątki lat oczekiwanego nowego zaplecza sportowego jakim jest wielofunkcyjne boisko sportowe.
Dziś wspólnie z dyrektorem szkoły Panią Martą Platą, wicedyrektorem Panią Magdaleną Kotlarz, ks. Proboszczem Jerzym Jurkiewiczem, Prezydentem Miasta Nowego Sącza Panem Ludomirem Handzlem, radnym Leszkiem Zegzdą, Martą Porembą, Przewodniczącym Rady Rodziców SP 11,oficjalnie przekazaliśmy obiekt uczniom.
Dziękuję serdecznie
Artur Czernecki
Foto: własne A.Cz.Szanowni Państwo!

Złożona przeze mnie propozycja do Budżetu Ogólnomiejskiego Nowy Sącz 2024 przeszła pozytywną weryfikacje.

Proszę, aby wszyscy mieszkańcy się wykazali popierając naszą inwestycje na osiedlu Falkowa, jaką jest budowa chodnika ul. Falkowskiej
Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu Osiedle Falkowa
Artur Czernecki

Ruszamy z przebudową ul. Jamnickiej

Szanowni Państwo!
Drodzy mieszkańcy osiedla Falkowa i Gołąbkowic!

Mam dla Państwa kolejną dobrą wiadomość. Na kolejnej sesji Rady Miasta Nowego Sącza, przekażemy 3.250.000 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę ul. Jamnickiej.

W imieniu własnym oraz mieszkańców osiedli, dziękuję Panu Prezydentowi Miasta Nowego Sącza  Ludomirowi Handzelowi, za bardzo dobrą współpracę i dotrzymanie danego słowa.
Chociaż inwestycja nie zostanie zrealizowana na jednym etapie, to samo rozpoczęcie będzie miało ogromne znaczenie na realizacje całego przedsięwzięcia.
Z wyrazami szacunku
Artur Czernecki- wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza