Coraz bliżej do długo oczekiwanego remontu ul. Jamnickiej. Miasto zorganizowało przetarg na projekt modernizacji

- Cieszę się, że prezydent Ludomir Handzel zdecydował się na realizację tej inwestycji - mówi Artur Czernecki
– Cieszę się, że prezydent Ludomir Handzel zdecydował się na realizację tej inwestycji – mówi Artur Czernecki fot. arch. prywatne Artur Czernecki
Zobacz galerię(8 zdjęć)

Dzisiaj (27 maja), mija termin składania ofert w przetargu na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i modernizacji ul. Jamnickiej. – To pierwszy krok w kierunku realizacji inwestycji, na którą mieszkańcy os. Falkowa czekają od blisko 20 lat – mówi Artur Czernecki, radny klubu PiS wybieram Nowy Sącz oraz przewodniczący zarządu osiedla. Sam zabiegał o remont tej ulicy u kilku prezydentów Nowego Sącza.

Czernecki przyznaje, że modernizacja u. Jamnickiej to spore wyzwanie ze względu na skomplikowaną strukturę właścicielską tego ważnego dla osiedla połączenia.

– Spora część gruntów należy do prywatnych właścicieli, co utrudnia wypracowanie koncepcji zadawalającej wszystkich zainteresowanych. W 2005 roku, Zofia Pieczkowska, ówczesna wiceprezydent Nowego Sącza opracowała koncepcję modernizacji ul. Jamnickiej, ale jej propozycja trafiła na opór ze strony części właścicieli gruntów – wspomina w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

Radny liczy, że tym razem mieszkańcy nie będą zgłaszać protestów utrudniających realizację inwestycji, która ma poprawić komfort bezpieczeństwo użytkowników drogi.

– Remont ul. Jamnickiej leży w naszym wspólnym interesie tym bardziej, że poprzedni prezydenci nie zdecydowali się zmierzyć z tym wyzwaniem – mówi i apeluje do właścicieli gruntów o współpracę z instytucjami i firmami, które podejmą się wykonania tego zadania.

Zaznacza również, że remont ul. Jamnickiej to ważne przedsięwzięcie nie tylko dla osób, które mają tam swoje posesje.

– Okolice rzeki Kamienica spełniają ważne funkcje rekreacyjne dla wszystkich mieszkańców Nowego Sącza. Ulica Jamnicka powinna zatem spełniać standardy nowoczesnego i bezpiecznego połączenia drogowego zwłaszcza, że coraz więcej osób decyduje się dojeżdżać do ścieżki pieszo – rowerowej samochodami – mówi.

Radny ma nadzieję, że wzdłuż ulicy pojawią się także miejsca parkingowe, na których osoby chcące odpocząć nad rzeką będą mogły pozostawić swoje samochody.

Planowana przez władze miasta modernizacja obejmie odcinek o długości 1,66 km (od ul. Beliny Prażmowskiego do ul. Podwale). Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany także do uzyskania decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) oraz innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji zaprojektowanych przez siebie robót budowlanych. Musi również posiadać zaświadczenie o braku sprzeciwów lub wniesionych odwołań od wydanych decyzji i zgłoszeń.

-Uzyskane decyzje muszą być ostateczne – czytamy w specyfikacji warunków zamówienia.

Żródło : https://nowysacz.naszemiasto.pl/nowy-sacz-coraz-blizej-do-dlugo-oczekiwanego-remontu-ul/ar/c1-8297404

 

Artykuł w sadeczanin.info o remoncie ulicy Jamnickiej

Nowy Sącz: Jamnicka do przebudowy. Szykuje się prawdziwa rewolucja

Ulica Jamnicka to jedna z najbardziej wysłużonych ulic w Nowym Sączu. Jak tu dziś jest? Od pewnego odcinka bardzo wąsko – gdy mijają się dwa auta, jedno musi kołami zahaczyć o pobocze. Niemal na całej długości nie ma chodników, z lampami ulicznymi też różnie bywa. Nawierzchnia? No cóż, ujmijmy to tak: zostawia wiele do życzenia. Ale już dziś możemy powiedzieć – szykuje się tu niebawem wielka rewolucja. I to nie tylko drogowa.

Cały czas, jak grzyby po deszczu, przybywają w tej okolicy kolejne zabudowania mieszkalne. W okolicy ma swoją siedzibę również kilka firm. I dziś mamy dla okolicznych dobre wieści. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi.

Brzmi optymistycznie. Zajrzeliśmy zatem do samej dokumentacji i okazało się, że miasto rzeczywiście przymierza się tu do większej inwestycji, bo nie chodzi tu tylko o prozaiczną wymianę asfaltu, ale kompleksowe wykonanie drogi od nowa.

– Zakres inwestycji obejmuje: długość odcinka objętego dokumentacją wynosi: około 1,66 km (odcinek od ul. Beliny-Prażmowskiego do ul. Podwale) obejmuje opracowanie: koncepcji projektu; wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu; wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego; projektu technicznego dla każdej z branż; opracowanie projektu inwentaryzacji zieleni; opracowanie projektu stałej organizacji ruchu; kosztorys inwestorski i przedmiar robót; STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID i innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji zaprojektowanych przez siebie robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwów lub wniesionych odwołań od wydanych decyzji i zgłoszeń. Uzyskane decyzje muszą być ostateczne – brzmi fragment ogłoszenia.

Zagadnęliśmy o to przedsięwzięcie szefa zarządu osiedla Falkowa Artura Czerneckiego, który wnioskuje o remont Jamnickiej już od 15 lat. – Cieszę się, że pan prezydent robi taki prezent mieszkańcom na tę rocznicę i wywiązuje się z zobowiązania, które kiedyś mi złożył.

– Najważniejsze, że w końcu będzie tu chodnik i nie tylko mieszkańcy osiedla, ale również inni sądeczanie, którzy przychodzą tu na spacery choćby na Skałki będą bezpieczni – mówi zagadnięty o zakres przebudowy. – Kolejna ważna informacja jest taka, że w ślad między za moim wnioskiem zostanie tu też rozbudowana kanalizacja i pociągnięty wodociąg. Ludziom się wydaje, że skoro tu są domy nad rzeką, to mają wodę w studniach a wcale tak nie jest. Wody brakuje, a jeśli nawet jest, to nierzadko nie nadaje się do pica – podkreśla radny.

– To będzie jednak skomplikowane przedsięwzięcie ze względów własnościowych i dlatego chciałbym przy okazji zaapelować do wszystkich mieszkańców, by współpracowali ze służbami miejskimi i nie stawali na przeszkodzie. W końcu to wszystko będzie robione dla nich i dla ich dzieci – podsumowuje Czernecki. (e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info ROB)

żródło : https://sadeczanin.info/wiadomosci/nowy-sacz-jamnicka-do-przebudowy-szykuje-sie-prawdziwa-rewolucja

 

Zaproszenie na Webinar

Szanowni Państwo !
Drodzy Mieszkańcy osiedla Falkowa!
Wspólnie z Marszałkiem Woj. Małopolskiego Witoldem Kozłowskim,Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, oraz Przewodniczącymi Zarządów Osiedli w Nowym Sączu, mam zaszczyt zaprosić na cykl webinariów. Podczas spotkań mieszkańcy osiedla Falkowa oraz Nowego Sącza, będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób można uzyskać dofinasowanie do różnego rodzaju szkoleń, m.in. językowych, informatycznych czy kursów prawa jazdy różnych kategorii, a także do szkoleń zawodowych, w ramach projektów jakie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Co ważne przedstawimy również ofertę dla osób z wyższym wykształceniem!
Terminy najbliższego webinaria  dla osiedla Falkowa
20.05 godz.16.30- osiedla Falkowa i Helena
strona internetowa www.youtube.com/wupkrakow
Więcej informacji u Przewodniczącego Zarządu Osiedla Artura Czerneckiego

Zarząd Osiedla Falkowa oczekuje propozycji od mieszkańców osiedla do Budżetu Obywatelskiego

Nie byłoby budżetu obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.
Zgłoszenie projektów do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza jest bardzo proste.

Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

 1. Projekty zadań publicznych do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec miasta.
 2. Projekty składane są na formularzu zgłoszenia projektu, w wersji papierowej, na dzienniku podawczym urzędu, bądź w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony https://bo.nowysacz.pl.
 3. Ustala się zakres informacji niezbędnych do złożenia projektu:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
  2. adres zamieszkania wnioskodawcy;
  3. numer telefonu kontaktowego do wnioskodawcy;
  4. adres e-mail do wnioskodawcy, w przypadku formularza składanego w wersji elektronicznej;
  5. określenie osiedla, którego dotyczy projekt;
  6. tytuł projektu;
  7. miejsce realizacji projektu;
  8. krótki opis projektu;
  9. szczegółowy opis projektu;
  10. uzasadnienie dla realizacji projektu;
  11. zgoda rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w procedurze budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, nr PESEL, podpis) – (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).
 4. Wzór formularza zgłoszenia projektu można pobrać TUTAJ.
 5. Projekt zadania musi być kompletny, spójny, a jego elementy muszą być powiązane logicznie, merytorycznie i miejscowo.
 6. Ten sam wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden projekt.
 7. Wnioskodawca składający projekt na zadanie osiedlowe, nie musi być mieszkańcem tego osiedla.
 8. Zgłoszenie projektu wymaga poparcia, co najmniej jednej osoby, jednak nie więcej niż 0,1 % mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego (danego osiedla).
 9. Do formularza zgłoszenia projektu wnioskodawca dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną obowiązkowo przez jedną osobę.
 10. W przypadku składania formularza zgłoszenia projektu w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony https://bo.nowysacz.pl, Wnioskodawca dołącza skan listy poparcia, a w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba małoletnia, skan zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego.
 11. Upoważnieni do podpisania listy poparcia projektu są mieszkańcy. W przypadku osoby małoletniej należy dołączyć zgodę rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w popieraniu projektów do budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, nr PESEL, podpis), a w przypadku składania projektów w wersji elektronicznej – skan tej zgody.
 12. Wzór listy poparcia dla projektu można pobrać TUTAJ.
 13. Ten sam projekt nie może być zgłoszony więcej niż jeden raz w ramach jednej edycji budżetu obywatelskiego.
 14. O terminie składania projektów do budżetu obywatelskiego Prezydent informuje, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem biegu tego terminu.
 15. Informacja, o której mowa w ust. 14 podawana jest do publicznej wiadomości.
 16. Czas na składanie projektów do budżetu obywatelskiego nie może być krótszy niż 21 dni.
 17. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt w dowolnym momencie, ale nie później niż do czasu zakończenia weryfikacji, określonego w szczegółowym harmonogramie budżetu obywatelskiego.

https://bo.nowysacz.pl/wszystko-o-budzecie/zglaszanie-projektow,33