Interpelacja w sprawie remontu ulicy Obłazy

Artur Czernecki                                                              Nowy Sącz, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Radny Miasta Nowego Sącza

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Szanowny Panie Prezydencie

W imieniu mieszkańców miasta Nowego Sącza w szczególności ulicy Obłazy oraz Zarządu Osiedla Falkowa zwracam się z prośbą, o pilne podjęcie działań zmierzających do dokończenia remontu nawierzchni ulicy Obłazy, na które zadanie są zabezpieczone środki budżecie miasta na 2021 r.
Jednocześnie nadmienię, iż 2018 roku został wykonany remont części ulicy Obłazy, pozostawiając jako etap II, część niewyremontowanej ulicy, która w obecnym stanie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców poprzez wystające ostre pręty z płyt betonowych, które przebiły dzieciom udającym się do szkoły podeszwę obuwia, nie wspominając o ilości uszkodzonych opon w samochodach. Pragnę dodać, iż 2020 r. grunty znajdujące się pod ulicą Obłazy zostały przejęte na rzecz miasta i zostało wypłacone odszkodowanie.
Mając na uwadze deklaracje Pana Prezydenta o likwidowaniu na terenie Miasta Nowego Sącza miejsc szczególnie niebezpiecznych, a do takich miejsc należy obecny stan ulicy Obłazy, zwracam się z prośbą o jak najszybszy jej remont.

W załączeniu dołączam fotografie obrazujące stan nawierzchni stwarzającej poważne zagrożenie dla utraty zdrowia i życia szt. 5

Z poważaniem,

                      Artur Czernecki

     

Pismo do Zarządu Orange

 

Artur Czernecki                                                                       Nowy Sącz 19 kwiecień 2021r.

33-300 Nowy Sącz

Tel. Kontakt.509907001

Zarząd Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160

02 – 326     Warszawa

    Działając na prośbę Mieszkańców Osiedla Gołąbkowice oraz Falkowa w Nowym Sączu uprzejmie proszę o podanie konkretnej informacji w jakim terminie zostanie przeprowadzona realizacji inwestycji światłowodu dla Mieszkańców ulic, Długoszowskiego, Jamnickiej, Ziołowej, Falkowej, Halnej, Kolorowej, Obłazy wraz z przyległymi zabudowaniami w Nowym Sączu.

Z przykrością muszę stwierdzić, iż cześć zabudowań została wpięta do sieci światłowodu pozostałe zabudowania miały być według zapewnień wpięte do końca pierwszego kwartału 2021r. Niestety inwestycja została wybiórczo tylko zrealizowana i nie została do dnia dzisiejszego zakończona.

W pełni rozumiem irytacje Mieszkańców którzy nie mogą doczekać się w/w inwestycji, jednocześnie dostrzegając światłowód u sąsiada. Dlatego zwracam się z uprzejma prośbą o podanie terminu zakończenia inwestycji na wskazanych wyżej ulicach.

Z poważaniem,

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

Interpelacja o przejecie działek pod budowę ul.Falkowskiej

Artur Czernecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza 

Nowy Sącz, dnia 19.04.2021 r.

 

 

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta

Nowego Sącza

Interpelacja

                   W ślad za otrzymanym pismem od mieszkańców z osiedla Falkowa  ( zał. szt.2), zwracam się wraz z Zarządem Osiedla Falkowa z prośbą o przejęcie działek 93 i 95 /16 obr.177 w Nowym Sączu, znajdujących  pod drogą w zarządzie MZD w Nowym Sączu. Jednocześnie zwracam się z prośbą o wykonanie remontu drogi, która w obecnym, stanie wynikającym z wieloletnich zaniedbań w tym zakresie  uniemożliwia mieszkańcom oraz służbom ratunkowym bezpieczny i szybki dojazd do zabudowań znajdujących się w tym obrębie miasta Nowego Sącza.

                                                            Z poważaniem,

                                                                                                             Artur Czernecki

Do wiadomości :

  1. Adresat
  2. Pan Leszek Podgórski – upoważniony do reprezentowania mieszkańców.
  3. a/a