Miejski Zarząd Dróg informuje

ℹ️ Informujemy, iż od środy (25 października) rozpocznie się remont ulicy Falkowskiej na odcinku ok. 1200 mb. od granicy miasta.
W trakcie remontu zostanie dokonana wymiana nawierzchni asfaltowej wraz z poboczem oraz peronami przystankowymi.
Podczas robót rozbiórkowych i ułożenia asfaltowej warstwy wiążącej ruch sterowany będzie ręcznie lub z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.
Prace zostaną wykonane w ramach zadania:
Remont drogi powiatowej 1573K (ul. Falkowska) w km od 02+293,00 do km 03+487,00 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zastępczej organizacji ruchu. Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

#mzdnowysacz
#OsiedleFalkowa
#ŁączyNasNowySącz

Interpelacja o przejecie działek pod budowę ul.Falkowskiej

Artur Czernecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza 

Nowy Sącz, dnia 19.04.2021 r.

 

 

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta

Nowego Sącza

Interpelacja

                   W ślad za otrzymanym pismem od mieszkańców z osiedla Falkowa  ( zał. szt.2), zwracam się wraz z Zarządem Osiedla Falkowa z prośbą o przejęcie działek 93 i 95 /16 obr.177 w Nowym Sączu, znajdujących  pod drogą w zarządzie MZD w Nowym Sączu. Jednocześnie zwracam się z prośbą o wykonanie remontu drogi, która w obecnym, stanie wynikającym z wieloletnich zaniedbań w tym zakresie  uniemożliwia mieszkańcom oraz służbom ratunkowym bezpieczny i szybki dojazd do zabudowań znajdujących się w tym obrębie miasta Nowego Sącza.

                                                            Z poważaniem,

                                                                                                             Artur Czernecki

Do wiadomości :

  1. Adresat
  2. Pan Leszek Podgórski – upoważniony do reprezentowania mieszkańców.
  3. a/a

 

 

Będzie nowa nawierzchnia na ulicy Falkowskiej

Szanowni Państwo ,mieszkańcy ulicy Falkowskiej .

Miło mi poinformować ,iż w ślad za zgłaszanym wnioskiem przez Zarząd Osiedla Falkowa ,został ogłoszony przez Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza przetarg na wykonanie nowej nawierzchni przy ulicy Falkowskiej .Do przetargu zgłosiły się trzy firmy z czego jedna z firm zakwalifikowała się do realizacji zamówienia.

Dziękuje Panie Prezydencie w imieniu mieszkańców jak również swoim .

Za zarząd :

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

Poniżej specyfikacja ofert :

falkowska-jpeg