Udało się ! Wyremontujemy ul. Falkowską !

Inni Mówią – My działamy !

Kolejna dobra informacja dla mieszkańców osiedla Falkowa. Uzyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Na remont drogi powiatowej 1573K (ul. Falkowska) w km od 02+293,00 do km 03+487,00 60% dofinansowania czyli ponad 800 tys. złotych. Całość zadania opiewa na 1,3 mln zł.
👉 W imieniu własnym oraz Zarządu Osiedle Falkowa wraz z mieszkańcami osiedla, dziękuje za pozytywne rozpatrzenie mojej interpelacji, dzięki czemu poprawi się Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym Panu Prezydentowi Miasta Nowego Sącza Ludomirowi Handzlowi

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza 

Artur Czernecki