Pismo do Zarządu Orange

 

Artur Czernecki                                                                       Nowy Sącz 19 kwiecień 2021r.

33-300 Nowy Sącz

Tel. Kontakt.509907001

Zarząd Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160

02 – 326     Warszawa

    Działając na prośbę Mieszkańców Osiedla Gołąbkowice oraz Falkowa w Nowym Sączu uprzejmie proszę o podanie konkretnej informacji w jakim terminie zostanie przeprowadzona realizacji inwestycji światłowodu dla Mieszkańców ulic, Długoszowskiego, Jamnickiej, Ziołowej, Falkowej, Halnej, Kolorowej, Obłazy wraz z przyległymi zabudowaniami w Nowym Sączu.

Z przykrością muszę stwierdzić, iż cześć zabudowań została wpięta do sieci światłowodu pozostałe zabudowania miały być według zapewnień wpięte do końca pierwszego kwartału 2021r. Niestety inwestycja została wybiórczo tylko zrealizowana i nie została do dnia dzisiejszego zakończona.

W pełni rozumiem irytacje Mieszkańców którzy nie mogą doczekać się w/w inwestycji, jednocześnie dostrzegając światłowód u sąsiada. Dlatego zwracam się z uprzejma prośbą o podanie terminu zakończenia inwestycji na wskazanych wyżej ulicach.

Z poważaniem,

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

Interpelacja o przejecie działek pod budowę ul.Falkowskiej

Artur Czernecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza 

Nowy Sącz, dnia 19.04.2021 r.

 

 

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta

Nowego Sącza

Interpelacja

                   W ślad za otrzymanym pismem od mieszkańców z osiedla Falkowa  ( zał. szt.2), zwracam się wraz z Zarządem Osiedla Falkowa z prośbą o przejęcie działek 93 i 95 /16 obr.177 w Nowym Sączu, znajdujących  pod drogą w zarządzie MZD w Nowym Sączu. Jednocześnie zwracam się z prośbą o wykonanie remontu drogi, która w obecnym, stanie wynikającym z wieloletnich zaniedbań w tym zakresie  uniemożliwia mieszkańcom oraz służbom ratunkowym bezpieczny i szybki dojazd do zabudowań znajdujących się w tym obrębie miasta Nowego Sącza.

                                                            Z poważaniem,

                                                                                                             Artur Czernecki

Do wiadomości :

  1. Adresat
  2. Pan Leszek Podgórski – upoważniony do reprezentowania mieszkańców.
  3. a/a

 

 

Dobra informacja dla mieszkańców osiedla Falkowa

Na wczorajszej  XL sesji Rady Miasta Nowego Sącza zostały przyjęte poprawki zgłoszone przeze mnie  poprzez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość- Wybieram Nowy Sącz.
Zgłoszone poprawki dotyczące m.in:
✅Przebudowy ulicy Ziołowej, Halnej, Kolorowej i Obłazy.
✅Przygotowania dokumentacji dot. modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11.
Zgłaszając zadania do budżetu, które konsultowałem z mieszkańcami osiedla Falkowa brałem pod uwagę przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa mieszkańców traktując to jako zadanie priorytetowe.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Budżet Miasta Nowego Sącza został przyjęty przez Radę Miasta Nowego Sącza, a wnim inwestycje na Naszym osiedlu

Szanowni Państwo!

Pragnę Państwa poinformować, iż w związku z brakiem w budżecie przedstawionym przez Pana Prezydenta Miasta jakichkolwiek inwestycji w 2021 roku na terenie osiedla Falkowa. Wsłuchując się w Wasz głos, wniosłem poprawki do budżetu, które głosami radnych PiS – Wybieram Nowy Sącz zostały przyjęte przez Radę Miasta Nowego Sącza, tym samym znalazły się w budżecie miasta:

  1. Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 na Falkowej
  2. Przebudowa ulicy Ziołowej, Halnej, Kolorowej oraz Obłazy. Jednocześnie informuję, iż budowa ul. Jamnickiej oraz wiaty grillowej przy ścieżce rowerowej pod skałkami jest w fazie realizacji.
  3. Wykonanie oświetlenia ulic Ziołowej, Halnej, Kolorowej. W miarę posiadanych środków będziemy realizować inne zadania.

Szanowni Państwo, pomimo iż cześć radnych z naszego okręgu wyborczego sprzeciwiła się realizacji zgłoszonych zadań w poprawce (Pan Radny Maciej Prostko, Pan Radny Grzegorz Ledziński, Pan Radny Józef Hojnor) składa wszystkim koleżanką i kolegą radnym z klubu PiS – Wybieram Nowy Sącz, serdeczne podziękowania.

Teraz czas na realizację zadań przez Pana Prezydenta Miasta!

Z poważaniem, Artur Czernecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa