Wiosenna wystawka 2014r.

                                                        Zawiadomienie

 

Uprzejmie  informuje, że w dniu 11.kwietnia .2014r. na terenie osiedli Gołąbkowice, Falkowa, Piątkowa  odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tzw. „wystawka”. Odpady należy wystawić do godziny 8.00 przed swoje posesje. Celem wystawki jest ułatwienie mieszkańcom pozbycia się, bez ponoszenia dodatkowych kosztów wielkogabarytowych przedmiotów, które nie mieszczą się do pojemników na odpady.

Osiedla                    Termin ?wystawki? odpadów

Gołąbkowice                   11 . 04. 2014r.

Falkowa                           11 . 04. 2014r.

Piątkowa                          11 . 04. 2014r.

 

 Z poważaniem :

                                                                                                           Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

                                                                                                                         Radny Miasta Nowego Sącza

                                                                                                                                     Artur Czernecki