Pismo do Zarządu Orange

 

Artur Czernecki                                                                       Nowy Sącz 19 kwiecień 2021r.

33-300 Nowy Sącz

Tel. Kontakt.509907001

Zarząd Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160

02 – 326     Warszawa

    Działając na prośbę Mieszkańców Osiedla Gołąbkowice oraz Falkowa w Nowym Sączu uprzejmie proszę o podanie konkretnej informacji w jakim terminie zostanie przeprowadzona realizacji inwestycji światłowodu dla Mieszkańców ulic, Długoszowskiego, Jamnickiej, Ziołowej, Falkowej, Halnej, Kolorowej, Obłazy wraz z przyległymi zabudowaniami w Nowym Sączu.

Z przykrością muszę stwierdzić, iż cześć zabudowań została wpięta do sieci światłowodu pozostałe zabudowania miały być według zapewnień wpięte do końca pierwszego kwartału 2021r. Niestety inwestycja została wybiórczo tylko zrealizowana i nie została do dnia dzisiejszego zakończona.

W pełni rozumiem irytacje Mieszkańców którzy nie mogą doczekać się w/w inwestycji, jednocześnie dostrzegając światłowód u sąsiada. Dlatego zwracam się z uprzejma prośbą o podanie terminu zakończenia inwestycji na wskazanych wyżej ulicach.

Z poważaniem,

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki