Falkowska zamykana

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniu 27.11.2023r. (poniedziałek) w godzinach 8:00 – 17:00 planowane jest zamknięcie dla ruchu remontowanego odcinka ulicy Falkowskiej z uwagi na wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej.
Proponowany objazd drogami powiatowymi nr 1573K, 1581K i drogą krajową DK28.
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych termin wykonania ww. robót ulegnie zmianie.
Z poważaniem Artur Czernecki