Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowanie Mieszkańcom  osiedla Falkowa ,którzy tak bardzo zaufali mojej osobie i oddali na mnie swój głos w wyborach na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa .

Zapewniam ,że  tak jak do tej pory będę służył Państwu swoją pracą ,wiedzą i doświadczeniem .Swoje obowiązki będę wykonywał sumiennie w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro Mieszkańców naszego osiedla .Nie ukrywam ,że bardzo się cieszę z obecnego składu Zarządu Osiedla Falkowa w osobach :

Bożena Poręba ,Zofia Kościółek ,Beata Majoch, Stanisław Wysowski .

? wiem, że wszyscy wybrani dołożą starań ,aby nie mieszać polityki do działań na rzecz społeczności naszego osiedla .Dla mnie jako przewodniczącego jest to  bardzo ważne ,ale myślę że pożytki płynące z działań nie mających nic wspólnego z polityką odczują także Mieszkańcy .Tak wysokie poparcie dla kandydatów na członków zarządu jest dla mnie wyraźnym sygnałem z waszej strony ,że stawiacie na jedność  w zarządzie ,nie chcecie podziałów ani niezgody .

Jeszcze raz bardzo dziękuję tym , którzy oddali na mnie głos. W nadchodzącej kadencji zamierzam pracować tak ,aby do moich działań przekonać także tych w tych wyborach mnie nie poparli.

Z poważaniem :

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki