Bezpłatna jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Szanowni Państwo , mieszkańcy osiedla Falkowa
Zarząd osiedla Falkowa uprzejmie informuje ,iż od 3 października na terenie miasta Nowego Sącza rozpoczyna się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tak zwana „wystawka”. Zbiórka potrwa do 14 października 2016 r. 

Dla mieszkańców osiedla Falkowa wyznaczony został dzień 14 październik 2016r.
Odpady można wystawiać do godziny 8:00 przed swoje posesje. Celem wystawki jest ułatwienie mieszkańcom pozbycia się, bez ponoszenia dodatkowych kosztów wielkogabarytowych przedmiotów, które nie mieszczą się do pojemników na odpady.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa 

Artur Czernecki