Darmowe obiady dla seniorów z Nowego Sącza

Dzień dobry,

Poniżej zamieszczam informację na temat projektu realizowanego przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA. Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji wśród seniorów.

Stowarzyszenie SURSUM CORDA rozpoczęło realizację nowego projektu polegającego na zapewnieniu seniorom dwóch bezpłatnych posiłków tygodniowo, dostarczonych pod wskazany adres zamieszkania, wyłącznie na terenie Nowego Sącza. Posiłki dostarczane będą w poniedziałki w godz. 8:00 – 12:00, przez okres 5 miesięcy, począwszy od 15.05.2023 r.

Pomoc skierowana jest do najbardziej wrażliwych grup społecznych – osób dotkniętych ubóstwem, chorobą, niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów w wieku 70+, które ze względu na ograniczenia związane z wiekiem nie są w stanie w stanie codziennie samodzielnie przygotować ciepłych posiłków. Program ma na celu przeciwdziałanie niedożywieniu osób starszych.

Seniorzy muszą spełniać poniższe wymagania:

  • ukończenie 70 roku życia i ze względu na ograniczenia związane z wiekiem nie są w stanie codziennie samodzielnie przygotować ciepłych posiłków,
  • sytuacja rodzinna nie pozwala na uzyskanie wsparcia ze strony rodziny,
  • mieszkają na terenie Nowego Sącza,
  • dochód netto na osobę nie przekracza 1.700 zł dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz 1.400 zł dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • nie wymagają specjalistycznego żywienia ani diety specjalistycznej, bądź zawierającej wykluczenia składnikowe, z uwagi na alergie czy nietolerancje pokarmowe.

Zgłoszeń można dokonać pod poniższym linkiem lub w biurze Stowarzyszenia Sursum Corda, ul. Lwowska 11:

https://docs.google.com/forms/d/1lfHMqqaDluN5adUKdf5EvkgcKbcApowBvYXIt1DUe8k/edit

Strona akcji: 

https://www.sc.org.pl/inne-projekty/poczta-obiadowa-dla-seniorow/

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Stowarzyszenia SURSUM CORDA, koordynatorem projektu Anną Gądek, tel. 505 890 799 lub Haliną Rams tel. 501 316 271.

Pozdrawiam serdecznie,

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki