Fotorelacja z wycieczki do Wrocławia mieszkańców osiedla Falkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza rok 2022

Honorowy Patronat Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel

W dniach 24 -25 września 2022 r. w ramach realizacji projektu Budżetu
Obywatelskiego dla Miasta Nowego Sącza na rok 2022 r. zorganizowana
została wycieczka objazdowa dla Mieszkańców Osiedla Falkowa
w Nowym Sączu. Zgodnie z założeniem wniosku „Mieszkańcy Falkowej
poznają się na nowo i zwiedzają Polskę” uczestnikami byli mieszkańcy
osiedla Falkowa. Celem projektu była integracja, wzajemne
poznawanie „na nowo” swoich sąsiadów, bliższych i dalszych, z którymi
w okresie izolacji i odosobnienia nie mogliśmy pozostawać w
bezpośrednich kontaktach. Wyjazd do Wrocławia stanowiący jeden z
etapów realizacji projektu stanowił doskonałą okazję do odświeżenia
kontaktów sąsiedzkich, można było porozmawiać zarówno podczas
przejazdu autobusem, jak i w trakcie zwiedzania samego Wrocławia.
Wspólny wyjazd umożliwił wzajemną wymianę poglądów, wrażeń
związanych z wyjazdem, stanowił okazje do odnowienia kontaktów
międzyludzkich, niezbędnych do kształtowania prawidłowych relacji
miedzy ludzkich i budowania poczucia jedności w ramach całej grupy.
Dziękujemy Panu Mariuszowi Borkowskiemu z Agencji Turystycznej
WAT-SZKOLTUR za przygotowanie i organizację wycieczki oraz
wszystkim uczestnikom długooczekiwanej integracji, dzięki której
poznajemy na nowo swoich sąsiadów oraz nasz piękny kraj.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Przewodniczący Zarząd Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

Wycieczka do WrocławiaWycieczka do Wrocławia