Opaski bezpieczeństwa – trwa nabór do projektu Małopolski Tele – Anioł.

\.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa ? Artur Czernecki informuje, że trwa nabór do Małopolskiego Projektu Tele-Anioł.

Uczestnicy projektu bezpłatnie zostaną wyposażeni w opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM oraz możliwością całodobowego połączenia głosowego z Centrum Teleopieki. W Centrum tym dostępni będą ratownicy medyczni, wykwalifikowani asystenci teleopieki oraz psychologowie.

Osoby spełniające kryteria wymienione w regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie, chcące przystąpić do programu, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie projektu lub w Agendzie Urzędu Marszałkowskiego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52.

Wypełniony wniosek należy:

– wysłać bezpośrednio na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56,30-017 Kraków z dopiskiem ?Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł?
– lub złożyć osobiście w ww. Agendzie Urzędu Marszałkowskiego w Nowym Sączu.

Pełne informacje o Programie i warunkach rekrutacji dostępne są na stronie internetowej:
www.malopolska.pl/teleaniol

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba