Twój głos, Twój wpływ! Ruszyło głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2024 rok.

Twój głos, Twój wpływ! Ruszyło głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2024 rok.

W ramach dziewiątej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza mieszkańcy zgłosili 94 pomysły, z czego 51 projektów zostało poddanych pod głosowanie.

Głosy na poszczególne projekty można oddawać elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej www.bo.nowysacz.pl

Jak to zrobić?

  • Wejdź na stronę główną www.bo.nowysacz.pl
  • Kliknij przycisk GŁOSUJ ONLINE.
  • Zapoznaj się z zasadami głosowania.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij głosowanie.
  • Wpisz swój nr PESEL.
  • Zapoznaj się i zaznacz stosowne oświadczenia.
  • Wybierz projekty, na które chcesz oddać głos (jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy) i kliknij przycisk Dalej.
  • Podaj numer telefonu komórkowego celem otrzymania kodu weryfikującego głos.
  • Otrzymany SMS-em kod na wpisz w wyświetlane pole i na końcu kliknij przycisk Zagłosuj.

Dla osób, którym głosowanie elektroniczne może sprawić trudność, otwarte są punkty do głosowania, w których pomoc przy głosowaniu będą świadczyć wyznaczeni urzędnicy. Wykaz punktów do głosowania.

plakat informujący o głosowaniu na projekty

Przypominamy:

Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego zagłosować można tylko jeden raz, wypełniając elektroniczny formularz na stronie www.bo.nowysacz.pl. Podczas wypełniania formularza można wybrać maksymalnie 2 projekty ze wszystkich zakwalifikowanych do głosowania, w tym jeden ogólnomiejski oraz jeden osiedlowy.

Numer telefonu komórkowego, który należy podać podczas głosowania w celu otrzymania SMS z kodem weryfikującym, może zostać użyty tylko dwa razy.

Jeżeli nie jesteś zameldowany na terenie Nowego Sącza, a zamieszkujesz Nowy Sącz,pamiętaj o konieczności dostarczenia wypełnionego druku oświadczenia do Urzędu Miasta przed zakończeniem okresu głosowania – załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXXIV/1007/2023 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza.

Osoba niepełnoletnia również może zagłosować, jednakże musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, której skan/zdjęcie musi dołączyć podczas wypełniania formularza.

Wyniki głosowania poznamy do 31 października 2023 r.