Zebranie sprawozdawczo – wyborcze osiedla Falkowa

Uprzejmie informuję iż zebranie sprawozdawczo – wyborcze Zarządu Osiedla Falkowa odbędzie się 24 października 2016r. o godz.17.00 w szkole Podstawowej nr 11

Uczestnicy zebrania powinni mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Wkrótce zostanie opublikowane na stronie www.falkowa.pl sprawozdanie z moich oraz zarządu dokonań w latach 2012 -2016 .

Za  Zarząd Osiedla Falkowa

Przewodniczący

Artur Czernecki