Inni mówią, My działamy!

Spełniło sie marzenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 na Osiedlu Falkowa !!!

Tak jak obiecaliśmy, Szkoła Podstawowa nr 11 zyskała nowoczesne, duże i wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkową.
Zarząd Osiedle Falkowa, któremu mam zaszczyt przewodniczyć wraz z mieszkańcami osiedla, oraz całą Społecznością Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu na czele z Panią dyrektor Martą Platą, dziękuję Panu Prezydentowi  Ludomirowi  Handzlowi za wykonanie dziesiątki lat oczekiwanego nowego zaplecza sportowego jakim jest wielofunkcyjne boisko sportowe.
Dziś wspólnie z dyrektorem szkoły Panią Martą Platą, wicedyrektorem Panią Magdaleną Kotlarz, ks. Proboszczem Jerzym Jurkiewiczem, Prezydentem Miasta Nowego Sącza Panem Ludomirem Handzlem, radnym Leszkiem Zegzdą, Martą Porembą, Przewodniczącym Rady Rodziców SP 11,oficjalnie przekazaliśmy obiekt uczniom.
Dziękuję serdecznie
Artur Czernecki
Foto: własne A.Cz.