Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu wyższego wykształcenia.

Zarząd Osiedla Falkowa informuje, że 5 marca 2018 roku rusza rekrutacja osób niepełnosprawnych do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II.

Celem program jest pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oraz zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym.

Dofinansowanie udziału w programie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która: posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie obejmuje: dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, opłatę za naukę (czesne).

Wnioski na semestr letni roku akademickiego 2017/18 przyjmowane będą od 5 do 30 marca 2018 r. Wszelkie informacje na ten temat uzyskać można w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej – Referacie ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Żywiecka 13, tel. 18 441 91 27.