Ulice Jamnicka i Długoszowskiego zostaną połączone

Szanowni Państwo ,

Miło mi poinformować, iż długo oczekiwana inwestycja na naszym osiedlu zostanie zrealizowana . W imieniu mieszkańców osiedla Falkowa dziękuję Panu Prezydentowi Ludomirowi Handzlowi oraz Radzie Miasta za poparcie naszej prośby.

Mieszkańcy ulic Jamnickiej i Długoszowskiego jeszcze w tym roku będą mogli korzystać z łącznika. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłosił właśnie przetarg na budowę nowej drogi.

– Zmodyfikowaliśmy zadanie o wykonanie nawierzchni, która będzie wykonywana w technologii betonowej. Zakres pozostałych prac się nie zmienia ? mówi Adam Konicki, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Rozbudowa drogi polegać będzie na budowie chodnika, budowie jezdni o nawierzchni betonowej, rozbudowie systemu kanalizacji zamkniętej oraz budowie wodociągu. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, to łącznik ulic Długoszowskiego i Jamnickiej powstanie do 30 listopada tego roku.

żródło: https://gazetakrakowska.pl/nowy-sacz-ulice-jamnicka-i-dlugoszowskiego-zostana-polaczone/ar/c1-14237533

Z wyrazami szacunku Artur Czernecki – Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa