Program „Dobry start, 300 dla ucznia”

Zarząd Osiedla Falkowa  informuje mieszkańców że od 1 lipca można składać wnioski o przyznanie świadczenia z Programu „Dobry start, 300 dla ucznia”.

Wnioski mogą być składane przez internet, za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl. oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy. ul. Żywieckiej 13.

Pieniądze otrzymają wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 20 lat. Świadczenie to przysługuje też uczniom niepełnosprawnym, do ukończenia przez nich 24. roku życia.
Z wyprawki będą mogli skorzystać również uczniowie, którzy ukończyli odpowiednio 20 i 24 lata pod warunkiem, że w tym samym roku kalendarzowym rozpoczną rok szkolny.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa 

Artur Czernecki