Zaproszenie na konsultacje

Szanowni Państwo, mieszkańcy osiedla Falkowa

Serdecznie zapraszam na spotkanie poświęcone wstępnej koncepcji zagospodarowania Lasu Falkowskiego w Nowym Sączu, przygotowywanej wspólnie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z Głównym InstytutemGórnictwa w Katowicach, w ramach programu pn. ?Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast?.

Wszelkie uwagi zgłaszane przez Pana do koncepcji są dla nas niezwykle ważne 

i mam nadzieję, że pozwolą nwypracowanie zrównoważonego sposobu korzystania z jakże cennego i atrakcyjnego obszaru leśnego na terenie naszego miasta.

Spotkanie odbędzie się 12.10.2018 r. w piąteko godzinie 11:30, w Miasteczku Galicyjskim przy ul. Lwowskiej 226 w Nowym Sączu.