Sprawozdanie z kadencji 2018-2024 Radnego Artura Czerneckiego kandydata na radnego miasta Nowego Sącza w kadencji 2024 – 2029

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Falkowa oraz w okręgu numer 2 ( Falkowa, Chruślice, Barskie, Gołąbkowice, Piątkowa, Westerplatte)

Z wielką pokorą zwracam się do Was z prośbą o ponowne udzielenie mi Waszego poparcia jako kandydata na radnego w nadchodzących wyborach samorządowych. Przez ostatnie pięć lat miałem przyjemność służyć naszej społeczności, reprezentując Wasze interesy w Radzie Miasta i chciałbym nadal kontynuować tę służbę dla dobra naszego wspólnego domu.Podczas mojej dotychczasowej kadencji mieliśmy możliwość zrealizować wiele inwestycji i projektów mających na celu poprawę naszego otoczenia oraz jakości życia na naszym osiedlu. Niektóre z osiągnięć, które mieliśmy okazję wspólnie osiągnąć, to:1. Budowa nowych ulic: łącznika ulicy Długoszowskiego z ulicą Jamnicką ( w sąsiedztwie skansenu).Dzięki naszym wspólnym działaniom udało się rozpocząć prace nad ulicą Jamnicką, aby zapewnić lepszą komunikację i dostępność na terenie osiedla.2. Modernizacja infrastruktury: Przeprowadziliśmy remonty istniejącej infrastruktury drogowej, takie jak ulice Halna, Kolorowa oraz Obłazy, Falkowska, aby poprawić stan naszych dróg i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

3. Rozbudowa miejsc rekreacyjnych: Z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach udało się zrealizować budowę nowego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz nowego placu zabaw, aby stworzyć miejsca, gdzie dzieci mogą bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu, a pod skałkami grillowisko, przy lasku Falkowskim siłownia pod chmurką wraz ze ścieżką przyrodniczą w lasku Falkowskim

4. Promowanie integracji społecznej: zorganizowałem różnego rodzaju wydarzenia i spotkania społeczne, takie jak m.in. Dzień Dziecka, biesiady Falkowskie, zabawy andrzejkowe, spotkania świąteczno-noworoczne, wspólne ubieranie choinki Falkowskiej.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się organizowane przeze mnie w ramach budżetu obywatelskiego  wycieczki m.in. Warszawa – 3 dniowa ,Wrocław – 2dniowa, Zatorlandia + Wadowice – 1 dniowa, 2 wycieczki Chochołów Terma + Zakopane – 1 dniowa, SOLINA -Zapora wodna – Jezioro Solińskie – 1 dniowa, Wrocław – 2 dniowa, DOLNY ŚLĄSK Góra Św. Anny – Książ – Świeradów-Zdrój –Wałbrzych – Karkonosze – Osówka – Świdnica – 3 dniowa, Wschodnim Szlakiem„ Leżajsk – Bełżec – Roztocze – Zamość – Lublin – Kozłówka ” – 2 dniowa, aby umożliwić mieszkańcom integrację i budowanie więzi między sobą.

5. Uroczystości patriotyczne: Na skwerze lasku Falkowskiego w sąsiedztwie kościołka pw. św. Antoniego, rokrocznie 10 kwietnia organizuje uroczystości dla upamiętnienia martyrologii narodu Polskiego oraz katastrofy pod Smoleńskiem z udziałem członków rodzin, władz miasta i powiatu, duchowieństwa, służb mundurowych oraz mieszkańców miasta.

6. Bezpieczeństwo: Podczas kadencji podejmowałem działania na rzecz bezpieczeństwa na osiedlu Falkowa m.in. podczas pandemii zabezpieczałem pomoc potrzebującym polegająca na wykupie lekarstw i ich dostarczenie do miejsca zamieszkania, tak również było z zakupami artykułów pierwszej potrzeby, które dla osób chorych, samotnych – dla takich osób robione były zakupy, a następnie dostarczano je do ich miejsca zamieszkania. Organizowałem i koordynowałem bezpłatne dostawy maseczek, przyłbic, rękawiczek, płynów dezynfekujących.

W celu ostrzeżenia mieszkańców przed działającymi oszustami na tak zwanego „wnuczka”,  organizowałem spotkania mieszkańców w tym seniorów z osiedla Falkowa z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji, budowę chodnika do przystanku przy ulicy Falkowskiej od szkoły, utwardzanie poboczy, instalację nowego oświetlenia ulic, montaż radarowych pomiarów prędkości, montaż progów zwalniających, budowa bezpiecznych przejść dla pieszych przy skansenie oraz łączące ulicę Obłazy z ścieżką rowerowo – pieszą na osiedlu Piątkowa,

7.  W cele polepszenia funkcjonowania  dotychczasowej formy komunikacji z mieszkańcami założyłem stronę www.falkowa.pl i utrzymuję serwer wraz z domeną, na portalu Facebook zastała założona grupa mieszkańców osiedla Falkowa, gdzie na bieżąco informuję mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i ogłoszeniach Zarządu Osiedla Falkowa. Dla poprawy komunikacji zadbałem o montaż 5 tablic informacyjnych zainstalowanych w różnych częściach osiedla Falkowa, gdzie osoby nie korzystające z internetu mogą zapoznać się z ogłoszeniami i informacjami o ważnych wydarzeniach z dla wszystkich mieszkańców.

Wierzę, że nasza praca nie została jeszcze zakończona, i mam wiele planów na kolejną kadencję. Chcę kontynuować nasze wspólne wysiłki na rzecz rozwoju naszego osiedla, tworząc miejsce, w którym każdy z nas może czuć się bezpiecznie i szczęśliwie. Jestem gotów do dalszej służby i reprezentowania Waszych interesów w Radzie Miasta.

Dziękuję Wam za dotychczasowe wsparcie i zaufanie. Proszę o ponowne zaufanie i Wasze głosy w nadchodzących wyborach. Razem możemy kontynuować naszą wspólną pracę nad rozwojem i poprawą zarówno naszego cudownego osiedla Falkowa jak i okolicznych osiedli.

Z poważaniem, Artur Czernecki

Chcesz poprawić osiedla los, na Artura Czerneckiego oddaj głos !

Okręg 2 Lista nr. 11  KN Pozycja 3