Sprawozdanie z kadencji 2018-2024 Radnego Artura Czerneckiego kandydata na radnego miasta Nowego Sącza w kadencji 2024 – 2029

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Falkowa oraz w okręgu numer 2 ( Falkowa, Chruślice, Barskie, Gołąbkowice, Piątkowa, Westerplatte)

Z wielką pokorą zwracam się do Was z prośbą o ponowne udzielenie mi Waszego poparcia jako kandydata na radnego w nadchodzących wyborach samorządowych. Przez ostatnie pięć lat miałem przyjemność służyć naszej społeczności, reprezentując Wasze interesy w Radzie Miasta i chciałbym nadal kontynuować tę służbę dla dobra naszego wspólnego domu.Podczas mojej dotychczasowej kadencji mieliśmy możliwość zrealizować wiele inwestycji i projektów mających na celu poprawę naszego otoczenia oraz jakości życia na naszym osiedlu. Niektóre z osiągnięć, które mieliśmy okazję wspólnie osiągnąć, to:1. Budowa nowych ulic: łącznika ulicy Długoszowskiego z ulicą Jamnicką ( w sąsiedztwie skansenu).Dzięki naszym wspólnym działaniom udało się rozpocząć prace nad ulicą Jamnicką, aby zapewnić lepszą komunikację i dostępność na terenie osiedla.2. Modernizacja infrastruktury: Przeprowadziliśmy remonty istniejącej infrastruktury drogowej, takie jak ulice Halna, Kolorowa oraz Obłazy, Falkowska, aby poprawić stan naszych dróg i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

3. Rozbudowa miejsc rekreacyjnych: Z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach udało się zrealizować budowę nowego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz nowego placu zabaw, aby stworzyć miejsca, gdzie dzieci mogą bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu, a pod skałkami grillowisko, przy lasku Falkowskim siłownia pod chmurką wraz ze ścieżką przyrodniczą w lasku Falkowskim

4. Promowanie integracji społecznej: zorganizowałem różnego rodzaju wydarzenia i spotkania społeczne, takie jak m.in. Dzień Dziecka, biesiady Falkowskie, zabawy andrzejkowe, spotkania świąteczno-noworoczne, wspólne ubieranie choinki Falkowskiej.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się organizowane przeze mnie w ramach budżetu obywatelskiego  wycieczki m.in. Warszawa – 3 dniowa ,Wrocław – 2dniowa, Zatorlandia + Wadowice – 1 dniowa, 2 wycieczki Chochołów Terma + Zakopane – 1 dniowa, SOLINA -Zapora wodna – Jezioro Solińskie – 1 dniowa, Wrocław – 2 dniowa, DOLNY ŚLĄSK Góra Św. Anny – Książ – Świeradów-Zdrój –Wałbrzych – Karkonosze – Osówka – Świdnica – 3 dniowa, Wschodnim Szlakiem„ Leżajsk – Bełżec – Roztocze – Zamość – Lublin – Kozłówka ” – 2 dniowa, aby umożliwić mieszkańcom integrację i budowanie więzi między sobą.

5. Uroczystości patriotyczne: Na skwerze lasku Falkowskiego w sąsiedztwie kościołka pw. św. Antoniego, rokrocznie 10 kwietnia organizuje uroczystości dla upamiętnienia martyrologii narodu Polskiego oraz katastrofy pod Smoleńskiem z udziałem członków rodzin, władz miasta i powiatu, duchowieństwa, służb mundurowych oraz mieszkańców miasta.

6. Bezpieczeństwo: Podczas kadencji podejmowałem działania na rzecz bezpieczeństwa na osiedlu Falkowa m.in. podczas pandemii zabezpieczałem pomoc potrzebującym polegająca na wykupie lekarstw i ich dostarczenie do miejsca zamieszkania, tak również było z zakupami artykułów pierwszej potrzeby, które dla osób chorych, samotnych – dla takich osób robione były zakupy, a następnie dostarczano je do ich miejsca zamieszkania. Organizowałem i koordynowałem bezpłatne dostawy maseczek, przyłbic, rękawiczek, płynów dezynfekujących.

W celu ostrzeżenia mieszkańców przed działającymi oszustami na tak zwanego „wnuczka”,  organizowałem spotkania mieszkańców w tym seniorów z osiedla Falkowa z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji, budowę chodnika do przystanku przy ulicy Falkowskiej od szkoły, utwardzanie poboczy, instalację nowego oświetlenia ulic, montaż radarowych pomiarów prędkości, montaż progów zwalniających, budowa bezpiecznych przejść dla pieszych przy skansenie oraz łączące ulicę Obłazy z ścieżką rowerowo – pieszą na osiedlu Piątkowa,

7.  W cele polepszenia funkcjonowania  dotychczasowej formy komunikacji z mieszkańcami założyłem stronę www.falkowa.pl i utrzymuję serwer wraz z domeną, na portalu Facebook zastała założona grupa mieszkańców osiedla Falkowa, gdzie na bieżąco informuję mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i ogłoszeniach Zarządu Osiedla Falkowa. Dla poprawy komunikacji zadbałem o montaż 5 tablic informacyjnych zainstalowanych w różnych częściach osiedla Falkowa, gdzie osoby nie korzystające z internetu mogą zapoznać się z ogłoszeniami i informacjami o ważnych wydarzeniach z dla wszystkich mieszkańców.

Wierzę, że nasza praca nie została jeszcze zakończona, i mam wiele planów na kolejną kadencję. Chcę kontynuować nasze wspólne wysiłki na rzecz rozwoju naszego osiedla, tworząc miejsce, w którym każdy z nas może czuć się bezpiecznie i szczęśliwie. Jestem gotów do dalszej służby i reprezentowania Waszych interesów w Radzie Miasta.

Dziękuję Wam za dotychczasowe wsparcie i zaufanie. Proszę o ponowne zaufanie i Wasze głosy w nadchodzących wyborach. Razem możemy kontynuować naszą wspólną pracę nad rozwojem i poprawą zarówno naszego cudownego osiedla Falkowa jak i okolicznych osiedli.

Z poważaniem, Artur Czernecki

Chcesz poprawić osiedla los, na Artura Czerneckiego oddaj głos !

Okręg 2 Lista nr. 11  KN Pozycja 3


Ulica Jamnicka będzie wzorcową inwestycją dla innych inwestycji miejskich !

W 2018 roku, kiedy zostałem radnym, dałem Wam słowo „Nie Zawiodę!!!”.
Dziś moje serce się raduje wraz z Wami,bo kolejna obietnica zostanie zrealizowana na którą tak długo przyszło nam czekać.

Dziękuję Panu Prezydentowi Ludomirowi Handzlowi za realizacje kolejnego zobowiązania, oraz wszystkim mieszkańcom za wsparcie i zaangażowanie w rozwój naszej społeczności.

Prezydent Ludomir Handzel ogłosił przetarg na III etap rozbudowy ul. Jamnickiej,

Zakres robót będzie obejmował:

✅ roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
✅ wymianę nawierzchni jezdni wraz z podbudową,
✅ przebudowę sieci podziemnych,
✅ budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej,
✅ kanalizację deszczową,
✅ nowoczesne oświetlenie LED i bezpieczne przejścia dla pieszych.

Drogowa ofensywa inwestycyjna nie ustaje❗️


Małopolski bilet na ferie za złotówkę!

Młodzież do 24 roku może zwiedzać Małopolskę we ferie za przysłowiową „złotówkę”.

Specjalną ofertę wprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Dotyczy ona wszystkich pociągów osobowych, które uruchamiane są przez spółki POLREGIO, Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie oraz w autobusach uruchamianych przez Koleje Małopolskie w ramach „Małopolskich Linii Dowozowych”.

Oferta „Małopolski bilet na ferie” dedykowana jest dla dzieci i młodzieży do ukończenia 24 lat.

 

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Nowym Sączu rozpoczyna swoją działalność !

Szanowni Państwo!

Od 2 stycznia 2024 roku rozpoczyna się nabór do Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego
w Nowym Sączu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, że od dnia 2 stycznia 2024 roku prowadzi nabór na wolne miejsca w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej (obok Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159), które zostało utworzone w ramach Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem działalności Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego jest zapewnienie dziennej oraz
całodobowej opieki i aktywizacji dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu
znacznym lub umiarkowanym.Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie zapewniać wsparcie mieszkańcom Miasta Nowego Sącza tj. niepełnosprawnym osobom dorosłym (ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) w formie usług: opiekuńczych, pielęgnacyjnych, z zakresu usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu oraz z zakresu rehabilitacji fizycznej.
Informacje dotyczące naboru do Centrum:
Nabór do Centrum odbywa się w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
Osoba zainteresowana uczestnictwem w Centrum winna złożyć jest wniosek/prośbę do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej pracownik socjalny będzie przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy, na podstawie którego ustalać będzie sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową.
Przyznanie wsparcia w Centrum odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej.
Pracownik socjalny będzie ustalać również sytuację zdrowotną w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności, a także orzeczenie traktowane na równi. Dodatkowe informacje o sytuacji zdrowotnej pracownik socjalny ustalać będzie w oparciu o zaświadczenie lekarskie/opinię lekarską.
Poprzez uczestnictwo w działaniach Centrum możliwym będzie:
• umożliwienie warunków podtrzymujących samodzielne funkcjonowanie oraz zapewnienie uczestnikom opieki i pomocy adekwatnej do ich wieku i stanu zdrowia wspierającej aktywność psychospołeczną i fizyczną,
• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, komfortu i wypoczynku,
• organizowanie działań włączających uczestników do życia społecznego,
• stworzenie możliwości pielęgnowania relacji z innymi uczestnikami, rodziną i przyjaciółmi poprzez działania integracyjne,
• umożliwienie nauki i wsparcia w prowadzeniu codziennego życia w społeczeństwie,
przygotowywaniu posiłków i rozwoju zainteresowań,
• zapewnienie uczestnikom różnorodnych form wsparcia.

Wsparcie świadczone w Centrum:
• usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne – możliwość pobytu dziennego (max. 8 godzin) lub
całodobowego w Centrum, spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, gwarantującym prawidłową realizację usług,
• usługi aktywizująco – usprawniające – organizacja czasu wolnego, udział
w terapii zajęciowej, udział w zajęciach podnoszących sprawność psychofizyczną i   aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym,
• usługi wspomagające – m.in. terapia zajęciowa, udzielenie informacji, edukacja, wsparcie i poradnictwo.
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT:
• telefoniczny pod numerem: tel. 18 444-36-23 lub 18 444-36-24,
• bezpośredni w siedzibie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz, Punkt Pierwszego Kontaktu pokój 1.1 (parter).
Druk wniosku/prośby oraz druk zaświadczenia lekarskiego
można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
przy ul. Grunwaldzkiej 59A lub na stronie www.mops.nowysacz.pl.

Ww. wypełnione druki konieczne są w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w celu przyznania pomocy w formie pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym.

Pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym jest pobytem czasowym i w zależności od sytuacji materialno-bytowej osoby pobytem odpłatnym.

Z wyrazami szacunku: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki