FALKOWA ZWIEDZA SANDOMIERZ – Osiedlowa wycieczka w dniu 25 września 2021r.

ZAPROSZENIE

Przewodniczący Zarządu Osiedla  Falkowa  Artur Czernecki oraz Zarząd Osiedla Falkowa, serdecznie zaprasza 25 września 2021 r. mieszkańców osiedla Falkowa na jednodniową wycieczkę do Sandomierza

Program Wycieczki :

 • 7.00 wyjazd autokarem z Nowego Sącza ( przystanek MPK na Falkowej) – przerwa 30 min. na trasie.
 • 11.00 Zwiedzanie z przewodnikiem Sandomierza w tym: m.in. Podziemna Trasa Turystyczna, Brama Opatowska,Kościół św. Jakuba, Zbrojownia Rycerska , Muzeum Diecezjalne w Domu Długosza
 • 15.00 – 17.00 obiad oraz czas wolny
 • 17.00 Wyjazd z Sandomierza
 • 21.00 Powrót do Nowego Sącza

Program może ulec zmianie !

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA –  czas zgłaszania do 22 września 2021r.

Koszt 80.00 zł/ osoba

Zapisy  do dnia 22 września włącznie,  u Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa Artura Czerneckiego tel. 509907001 oraz Pani Danuty Góry i Zofii Kościołek

Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa „poznają się” na nowo i zwiedzają Polskę.

👉 Kiedy zastanawiałem się co w dobie dzisiejszego życia byłoby dla wszystkich mieszkańców osiedla Falkowa (prócz nowej infrastruktury) najbardziej potrzebne, stwierdziłem, że integracja poprzez wspólne wyjazdy, wzajemne kontakty oraz warsztaty integracyjne, które będą budować więź i przyjaźń sąsiedzką.
👉 W tym celu przygotowałem projekt i wspólnie z Zarządem Osiedla Falkowa złożyłem propozycję do BO 2022 r.
👉Wniosek uzyskał pozytywną opinię komisji weryfikującej i od 17. 09- do 24.09.2021 r., poddany zostanie pod głosowanie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 2022.
👉 Proszę o oddanie głosu na rzecz integracji społecznej w 2022 r., oraz zachęcenie do poparcia swoich bliskich, za co góry z serducha dziękuję.

Wycieczki dla dzieci i młodzieży i seniorów to doskonały pomysł na aktywizację i edukację wszystkich grup wiekowych mieszkańców dzielnicy Falkowa. Dla osób starszych, które często zmagają się z wykluczeniem i samotnością, zwłaszcza w okresie pandemii, będzie to najlepsza okazja na powrót do „normalnego” funkcjonowania w społeczeństwie, zawiązanie nowych znajomości oraz integracja zarówno w grupie w grupie równolatków jak i wszystkich pozostałych uczestników wycieczek. Jest to także okazja do poznania historii odwiedzanych miejsc/miejsc historycznych, miejsc kultu religijnego, miejsc atrakcyjnych kulturowo/ oraz rozwijania zainteresowań poprzez dobór programu wyjazdu w taki sposób, aby zainteresować jak największą liczbę osób. Poprzez taką aktywność można pokazać wszystkim mieszkańcom, że warto spędzać czas wolny aktywnie i kreatywnie i otwierać się na nowe formy spędzania czasu wolnego. Wycieczki będą także oderwaniem się od rzeczywistości, codziennych zmartwień i problemów.

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

GŁOSUJEMY NA PROJEKT NR 32

Nasz wniosek dla osiedla Falkowa, uzyskał pozytywną opinię werfyfikacji formalnej i merytorycznej!

Szanowni Państwo,

Pragnę Państwa poinformować, iż przygotowany dla Was przeze mnie wniosek, poparty przez członków Zarządu Osiedla Falkowa uzyskał opinie pozytywną.

Zapraszam wszystkich mieszkańców o wzięcie udziału w głosowaniu na zadanie:

Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa „poznają się” na nowo i zwiedzają Polskę.

w dniach od 17 do 24 września 2021 roku.

Z poważaniem:  Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

                            Artur Czernecki

 

 ZGŁOSZONY  PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA 2022

 1. Tytuł projektu

Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa „poznają się” na nowo i zwiedzają Polskę.

 1. Osiedle

FALKOWA

 1. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu (należy podać dokładny adres lub opisać lokalizację, ważny jest także obręb i numer działki).

Projekt adresowany do mieszkańców dzielnicy Falkowa – realizowany w Małopolsce, na terenie całej Polski oraz zagranicą.

 1. Skrócony opis projektu 

Przedmiotem projektu jest organizacja cyklu wydarzeń – spotkań, wyjazdów, warsztatów integracyjnych dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Falkowa. Projekt ten ma na celu umożliwienie wielu osobom wyjścia z izolacji domowej spowodowanej panującą od wielu miesięcy pandemią, a dzięki realizacji tego projektu z Budżetu Obywatelskiego możliwość taka będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców w tym starszych, samotnych i uboższych mieszkańców naszej dzielnicy.

 1. Opis projektu

W ramach projektu planowana jest m.in. organizacja kilku – minimum czterech wyjazdów lokalnych (Małopolska), krajowych (trasa licząca do 1.500 km.) i zagranicznych (np. źródła termalne na Słowacji) dla mieszkańców. Wyjazdy obejmować mają wizyty w wybranych obiektach sakralnych, kulturalnych, historycznych, zwiedzanie wybranych miejsc z przewodnikiem, noclegi, posiłki na czas wyjazdu, ubezpieczenie, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc i inne niezbędne opłaty. Wycieczki integracyjne, ogniska integracyjne, wyjazdy nazw. „gorące źródła”, spotkania świąteczno-noworoczne, spotkania andrzejkowe, cykle spotkań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci, młodzieży, osób samotnych, seniorów, w zależności od potrzeb uczestników, będą dedykowane do wszystkich grup wiekowych. Organizowane będą przez wykwalifikowanych operatorów turystycznych, posiadających doświadczenie w zakresie organizacji tego rodzaju wypoczynku. Projekt zakłada organizację cyklu wyjazdów, a na zakończenie i podsumowanie również spotkań, ognisk dodatkowo integrujących wszystkich uczestników. Zależy nam na integracji uczestników i stworzeniu grup mieszanych – młodzieżowo – seniorskich. Wspólne organizowanie wyjazdów dla osób w różnym wieku daje szansę na stworzenie międzypokoleniowej platformy do wymiany doświadczeń.

 1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci (cel realizacji projektu, problem, którego dotyczy, proponowane rozwiązania, wyjaśnienie, dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców, a także, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji projektu). Maksymalna liczba znaków 1000.

Wycieczki dla dzieci i młodzieży i seniorów to doskonały pomysł na aktywizację i edukację wszystkich grup wiekowych mieszkańców dzielnicy Falkowa. Dla osób starszych, które często zmagają się z wykluczeniem i samotnością, zwłaszcza w okresie pandemii, będzie to najlepsza okazja na powrót do „normalnego” funkcjonowania w społeczeństwie, zawiązanie nowych znajomości oraz integracja zarówno w grupie w grupie równolatków jak i wszystkich pozostałych uczestników wycieczek. Jest to także okazja do poznania historii odwiedzanych miejsc/miejsc historycznych, miejsc kultu religijnego, miejsc atrakcyjnych kulturowo/ oraz rozwijania zainteresowań poprzez dobór programu wyjazdu w taki sposób, aby zainteresować jak największą liczbę osób. Poprzez taką aktywność można pokazać wszystkim mieszkańcom, że warto spędzać czas wolny aktywnie i kreatywnie i otwierać się na nowe formy spędzania czasu wolnego. Wycieczki będą także oderwaniem się od rzeczywistości, codziennych zmartwień i problemów.

 1. Szacunkowe koszty brutto projektu (wszystkie składowe części projektu oraz ich szacunkowe koszty).
Lp. Składowe części projektu Szacunkowe koszty brutto
1. Wycieczki, wyjazdy 1-dniowe lub 2-dniowe lub 3-dniowe – cykl wyjazdów – minimum 4 wyjazdy, w tym co najmniej dwa wyjazdy lokalne (teren Małopolski), minimum jeden krajowy (trasa po Polsce do 1.500 km.) i na termy w  Chochołowie 25- 50 osób.

Koszty wyjazdów obejmują m.in:

transport – ok. 50 000,00 zł.

noclegi – ok. 25 000,00 zł.,

wyżywienie – ok. 10 000,00 zł.

ubezpieczenie – ok. 5 000,00 zł.

bilety – ok. 19 958,00 zł.

pozostałe koszty związane z wyjazdami – 5 000,00 zł.

 

114 958,00 zł
2. Spotkania integracyjno-tematyczne dla mieszkańców, min. 3 spotkania – przy założeniu grup liczących 40-120 osób obejmujące koszty m.in.:

usługi gastronomiczne – 30 000,00 zł.

pamiątkowe upominki – 10 000,00 zł.

paczki świąteczno-noworoczne – 10 000,00 zł.

 

50 000,00 zł.
3. Koszty organizacyjne – w tym promocja i podsumowanie projektu, druk plakatów, broszur informacyjnych, itp. 5 000,00 zł
 
OGÓŁEM: 169 958,00 zł

Powyższy wniosek podczas wstępnej weryfikacji został poddany konsultacji, podczas której cześć wniosku do BO 2022r.., została poddana korekcie.

Wyniki weryfikacji Formalnej i merytorycznej projektów złożonych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza 2022 r. dla osiedla Falkowa

Zwiedzamy Bieszczady z osiedlem Falkowa

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Osiedla Falkowa

Uprzejmie informuję i zapraszam na całodniową wycieczkę zorganizowaną dla Was w dniu 12 sierpnia 2021r., podczas której przewidziane jest zwiedzanie:

      1.Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie – 2 godz.

 1. Klasztoru nazaretanek w Komańczy – miejsce internowania prymasa Wyszyńskiego.

      3.Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej – wycieczka Majdan – Balnica –  2godz.

 1. Zapory wodnej w Solinie.

Wyjazd z przystanku na Falkowej o godzinie 600

Powrót planowany na godzinę 2130

Odpłatność – częściowa – 65,00 zł/os.

Informacje oraz zapisy do dnia 30 lipca u Pani Zofii Kościółek, Danuty Góry oraz Artura Czerneckiego.

Ilość miejsc ograniczona !

                                                                                   Serdecznie zapraszamy

Artur Czernecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Propozycje do Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2022 rok

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy os. Falkowa

Poniżej publikuje wniosek skierowany do Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, z propozycjami do opracowywanego budżetu miasta na 2022r.

Jeżeli macie Państwo dodatkowo jakieś propozycje, to proszę o kontakt do dnia 27.07.2021r.

Pozdrawiam Artur Czernecki Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

 

Artur Czernecki – Radny Miasta Nowego Sącza       Nowy Sącz 23.07.2021r.

Zarząd Osiedla Falkowa

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Rynek 1

33 300 Nowy Sącz

Dotyczy : Zarządzenie Nr306/2021 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2021r.

W związku z przygotowaniem projektu Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2022r., Zarząd Osiedla Falkowa w imieniu mieszkańców oraz własnym, zwracam się do Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza, o uwzględnienie w projekcie długo oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców.

Zdajemy sobie sprawę, że wszystkich propozycji nie jest Pan wstanie zrealizować, lecz w miarę możliwości prosimy o realizację tych inwestycji, które wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców.

 1. Adaptacja budynku przy ulicy Botanicznej 15 dla świetlicy środowiskowej oraz miejsca spotkań dla klubu seniora, mieszkańców osiedla. (wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie budynku, wykonanie zaplecza sanitarnego dla dzieci, że świetlicy, wykonanie wylewek na podłodze, malowanie ścian i ułożenie płytek, ogrodzenie budynku)
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Jamnickiej.
 3. Budowa nowej ulicy Jamnickiej wraz z chodnikiem i parkingami dla mieszkańców korzystających ze ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej wzdłuż rzeki Kamienica.
 4. Przejęcie gruntów części ulicy Falkowskiej od. nr. 142 do nr. 150 na własność Miasta Nowego Sącza i modernizację tego odcinka.
 5. Dokończenie przebudowy, remontu ulicy Obłazy.
 6. Przebudowa – Remont ulicy Ziołowej
 7. Budowa chodnika przy ulicy Falkowskiej do granicy miasta.
 8. Remont ulicy Kolorowej w tym przy numerach Kolorowa 20,22,24
 9. Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy lasku Falkowskim w sąsiedztwie kaplicy i na Falkowej
 10. Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej na osiedlu Falkowa w tym ul. Obłazy, Kolorowa, Halna, Falkowska. Jamnicka.
 11. Wykonanie oświetlenia ulic Ziołowej, Obłazy. Kolorowej i końcówki Falkowskiej
 12. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 na osiedlu Falkowa.
 13. Uregulowanie własności oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod ulice na osiedlu Falkowa.
 14. Wykonanie połączenia nowo wybudowanej ścieżki pieszo – biegowo – rowerowej przy rzece Kamienica z Miasteczkiem Galicyjskim – wykup i wykonanie ścieżki pieszo – biegowo – rowerowej poprzez istniejące drogi dojazdowe do posesji znajdujących się przy ul. Długoszowskiego oraz ul. Jamnickiej według załączonej mapki zał.1.
 15. Budowa II etapu ścieżki rowerowo-pieszej przy ulicy Lwowskiej os, Piątkowa do granic miasta.
 16. Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku przy rzece Kamienica w sąsiedztwie skałek.
 17. Wykonanie połączenia dwóch odcinków ulicy Halnej.
 18. Zagospodarowanie Lasku Falkowskiego dla mieszkańców miasta Nowego Sącza poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku np. budowa wieży widokowej.
 19. Oświetlenie ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej wzdłuż rzeki Kamienica wraz kładkami wiszącymi.
 20. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego całe osiedle Falkowa.
 21. Wykonanie remontu alejek dojazdowych do kaplicy cmentarnej oraz oświetlenia alejek cmentarnych i schodów od parkingu przy Galerii na cmentarzu komunalnym „Gołąbkowice”
 22. Wybudowanie lub adaptacja pomieszczenia w centrum miasta w celu zapewnienia dostępu do publicznej, miejskiej toalety dla osób niepełnosprawnych, turystów oraz mieszkańców miasta.
 23. Remont chodnika przy ulicy Samotnej
 24. Remont nawierzchni ulic Fabrycznej i Stolarskiej zwłaszcza w okolicy świetlicy Osiedlowej dla osiedla Kilińskiego.
 25. Remont nawierzchni ulicy Westerplatte oraz Armii Krajowej
 26. Montaż ekranów dźwiękochłonnych tłumiących hałas od ulicy Nowochruślickiej
 27. Wykonanie kompleksowej wymiany nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Lwowska, ul Beliny Prażmowskiego i Nowochruślickiej, jego przebudowa na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
 28. Wykonanie zmiany skrzyżowania z wyspą centralną na typowe rondo, poprzez gruntowną przebudowę „Ronda Solidarności” zlokalizowanego u zbiegu ul. Królowej Jadwigi, Al. Józefa Piłsudskiego, ul. Prażmowskiego.
 29. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana oraz Gołąbkowicach.
 30. Podjęcie działań zmierzających do udostępnienia dla mieszkańców i turystów wieży ratusza.
 31. Budowa nowej przeprawy przez potok Łubinka do posesji za Miasteczkiem Galicyjskim przy ul. Lwowskiej 244, 244a

 

Z poważaniem Artur Czernecki