Odpowiedzi Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, na moje interpelacje.

Szanowni Państwo

Drodzy Mieszkańcy Osiedla Falkowa

Poniżej zamieszczam odpowiedzi Prezydenta na zgłoszone w imieniu Was moje interpelacje.

Z poważaniem;  Artur Czernecki