Bezpieczeństwo Naszych Seniorów Jest Najważniejsze

Dzięki współpracy Zarządu Osiedla Falkowa, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, z Komendantem Miejskim Policji
w Nowym Sączu – mł. insp. dr Krzysztofem Dymurą, w dniu 15.12.2021r. w siedzibie Zarządu zorganizowane zostało spotkanie dla członków Klubu Seniora na Falkowej. W spotkaniu uczestniczyli oddelegowani przez Pana Komendanta funkcjonariusze mł. asp. Artur Goliński oraz mł. asp. Radosław Koział i obejmowało zagadnienia związane z faktem, iż w okresie świąteczno-noworocznym, zaobserwować można zwiększony ruch na drogach naszego miasta, a także nasilają się zjawiska związane
z oszukiwaniem i wykorzystywaniem seniorów.

Podczas spotkania omówiono zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przekazano informacje dotyczące wyłudzeń, wymuszeń, kradzieży na jakie mogą być narażone osoby starsze, aby uchronić ich przed działalnością oszustów w przyszłości. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał materiały odblaskowe oraz ulotki informacyjne dotyczące omawianych tematów. Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi oraz Zarząd Osiedla Falkowa obdarowali upominkami wszystkich przybyłych seniorów, a nieobecnym na spotkaniu dostarczono paczki do domów.

Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców oś. Falkowa

Na zaproszenie Marty Platy – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu wspólnie z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu zorganizował zajęcia dla uczniów tej szkoły. Tematem spotkania były przepisy dotyczące bezpieczeństwa pieszych, a także zagadnienia związane z elementami odblaskowymi i dlaczego ich posiadanie jest takie ważne. Zagadnienia praktyczne omawiał z uczniami mł. asp. Artur Goliński – policjant Wydziału Ruchu Drogowego sądeckiej Policji Na zakończenie spotkania każdy uczeń został obdarowany słodkim upominkiem oraz odblaskową opaską przez Artura Czerneckiego Zastępcę Dyrektora MORD i jednocześnie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa .

Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor za zaproszenie.